Nasza oferta obejmuje usługi związane z outsourcingiem zamówień publicznych w tym: monitoring postępowań przetargowych, przygotowywanie dokumentacji technicznej od strony technicznej i prawnej. Reprezentowanie klienta na każdym etapie postępowania przetargowego od analizy dokumentacji aż po realizację zamówienia. Wsparcie prawne oparte na pracownikach specjalizujących się w UZP.

 

Excogitate świadczy również usługi z zakresu bezpieczeństwa informacji (audyty systemów, sieci, aplikacji, baz danych, infrastruktury teleinformatycznej) oraz formalno-prawnych i organizacyjnych (polityki bezpieczeństwa, instrukcje, procedury, szkolenia, zapewnienie zgodności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych).


Drugim obszarem naszej działalności są usługi w zakresie zarządzania projektami oraz zarządzania strategicznego, w tym zarządzania organizacją (modelowanie procesów biznesowych, zarządzanie usługami informatycznymi). Profesjonalne zarządzanie jest bowiem niezbędnym elementem dla pomyślnego zakończenia każdego projektu.